Publikationer

Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige.  MSB 973-februari 2016
Slutrapport för projektet


Vetenskapliga artiklar

Chen D, Achberger C, Ou T,  Postgård U, Walther A and Liao Y.  2015. Projecting future local precipitation and its extremes for Sweden. Geografiska annaler, Series A, Physical Geography. Volume 97, Issue 1.
Chen et al 2015

Granberg Mikael och Nyberg Lars. 2015. Understanding the local policy context of risk management: Competitiveness and adaptation to climate risks in the city of Karlstad, Sweden. Accepterad för publicering i tidskriften Risk Management.

Nyberg Lars. 2015. Strategies for local climate adaptation and risk-reduction in Sweden. Manuskript, kommer att skickas till tidskriften Advances in Climate Change Research (special issue).


Rapporter

Persson G., Nylén L., Berggreen-Clausen S., Berg P., Rayner D. och Sjökvist E. 2015. Från utsläppsscenarier till lokal nederbörd och översvämningsrisker. SMHI Klimatologi Nr 38.
Klimatologi Nr 38

Nyberg Lars, Moberg Jan-Olov, Blumenthal Barbara och Nyberg Rolf. 2015. Underlagsrapport för WP5 och WP6 i projektet Framtidens regn och översvämning i Sverige. Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet.


Konferensbidrag

Rayner D, Achberger C, Chen D, Nyberg L and Persson G. 2014. Future rainfall and flooding in Sweden: an integrative project to support climate-adaptation action.  Poster presented at MERGE Spring Meeting, Lund, 6-7 March 2014
Poster Merge spring meeting 2014, Rayner et al

Achberger C, Chen D, Rayner D, Nyberg L. 2013. Future rainfall and flooding in Sweden: an integrative project to support climate-adaptation action. Poster presented at IAHS – IAPSO – IASPEI Joint Assembly, Gothenburg, 22-26 July 2013


Uppsatser och examensarbeten

Hakkarainen Helena. 2013. Hållbar utveckling och översvämningsrisker – En analys av kommunala bedömningsgrunder vid stadsutveckling i vattennära områden. Magisteruppsats i Samhällelig riskhantering, Karlstads universitet.
Magisteruppsats 2013 Hakkarainen

Modh Lars-Erik. 2012. Hanteringen av översvämningsrisker i den fysiska planeringen – En analys av utvecklingen i Karlstad 1997 – 2012. Kandidatuppsats i Miljövetenskap, Karlstads universitet.
Kandidatuppsats 2012. Modh L-E

Noreen Albin. 2015. Sustainability in stormwater management in a changing climate – A case study in Falkenberg, Sweden. Masteruppsats i Miljövetenskap, Göteborgs universitet.
Masteruppsats 2015, Noreen A