Skydd av sjukhuset

karlstad_L

En av de större förebyggande åtgärder som planeras i Karlstad är en skyddande barriär mot älven. Syftet är att skydda sjukhuset från översvämningar. Barriären byggs i form av en upphöjd gång- och cykelväg längs Älvgatan i höjd med sjukhuset.

Centralsjukhuset i Karlstad ligger på älvens södra strand en bit nedströms stadens centrum. Stora delar av sjukhuset ligger på en höjd, men sjukhuset är ändå utsatt för översvämningsrisk genom en lågt liggande maskincentral. Dessutom ligger tillfartsvägen via Älvgatan lågt

Läs mer om skyddet vid sjukhuset på kommunens webbplats