Politik och planering

karlstad_LKarlstad är känt för sitt goda arbete med översvämningsproblematik och var tidiga med sitt riskförebyggande arbete. Det är inte så konstigt med tanke på att staden är en av de mest utsatta för översvämningsrisk.  En annan anledning  är antagligen den översvämning som drabbade staden 2000/2001. Kommunen har en översvämningssamordnare. Något som är unikt för Karlstad. År 2010 antogs ett särskilt översvämningsprogram och i översiktsplanen och detaljplaner tas översvämningsrisken upp.

Allt detta är exempel på att kommunen arbetar strukturerat och framgångsrikt med stadens översvämningsprobelmatik sedan många år.

Staden är samtidigt ett tydligt exempel på trenden med utveckling av vattennära boende.