Läs mer om Haparandas översvämningsproblematik

Samarbetet mellan Haparanda och Torneå är omfattande inom många områden, så också inom hanteringen av översvämningsrisker. Ett exempel är den detaljerade översvämningskartering som gjorts för Torne älv inom …

Då Haparanda är en av de 18 områden som bedömts ha betydande översvämningsrisk enligt Översvämningsdirektivet har riskkarteringar gjorts för älven.

Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneälven. 2013. Rapport 58, Närings- trafik- och miljöcentralen, Finland.

Riskhanteringsplan för Haparanda – översvämningsdirektivet