Direktivsarbetet

haparanda_L

Haparanda är en av 18 områden med betydande översvämningsrisk enligt Eu:s översvämningsdirektiv. Detta innebär att stadens översvämningsrisker ska hanteras enligt diretivets krav som är samma i hela Europa. Arbetet innebär ett systematiskt riskhanteringsprocess för översvämningsriskerna med kartering av hot och sårbarheter, riskvärdering och åtgärdsplan som görs i en sexårscykel. Den första omgången avslutades med att riskvärderingar lämnades in i december 2015.

Ansvar för inrapportering till Eu är MSB som i sin tur får underlag från Länsstyrelserna inom repektive avrinningsområde. beskriv direktivsarbetet