Översvämningsskydd

haparanda_L

Ett exempel på förebyggande åtgärder i Haparanda är det cirkelformade översvämningsskydd som byggts mitt i staden.

Det finns många olika slags åtgärder för att förebygga översvämningar. Barriärer är ett exempel på tekniska åtgärder och kan vara fasta barriärer, som det här exemplet från Haparanda, eller temporära som sätts upp under en översvämning för att valla in exemelvis byggnader, elcentraler eller viktiga vägar.