Oreglerad älv

haparanda_L

Torne älv är en av få oreglerade älvar i Sverige.

Sveriges vattendrag är starkt reglerade med stora och små kraftverk och dammar längs ibland hela älvarnas sträckning. Detta präglar arbetet med översvämningshantering i Sverige, inte minst i perioder med höga flöden och mycket nederbörd då beslut om tappning kan behöva tas för att inte fördämningar ska brista.

Därför är exemplet Torne älv intressant som undantag. Här har vi möjlighet att studera hur älven beter sig och hur översvämningshantering kan ske när älven lever sitt eget liv. Den stora skillnaden i en oreglerat system är att det är stora variationer i flödet under året och mellan olika år.  Skillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå blir därmed också stor. I Haparanda kan älvens nivå variera fyra meter under ett år!