Grannländer

haparanda_L

Haparanda ligger där Torne älv mynnar ut i Bottenviken. Älven utgör gräns mellan Finland och Sverige och staden är sammanbyggd med Torneå på den finska sidan.

Älvens läge som gräns mellan länderna och städernas samverkan över gränsen gör Haparanda till ett spännande Case för att studera hur man löser hantering av översvämningsrisker som delas av två länder.

Hapranda- Torneå är ett gott exempel på att kunna vara pragmatiska och lösa saker trots en landsgräns mitt i samhället. Städerna har bland annat gemensamt VA.