Höga flöden

falkenberg_L

Åsträckan längs Ågatan är den del av Falkenberg som är mest sårbar för översvämningar.Här finns exempel på enkla åtgärder.

Relaterade resultat:

Kartor som visar konsekvenser och åtgärder