Kontaktpersoner

Deliang Chen,
Professor, Geovetarcentrum vid Göteborgs universitet
031-7864813
deliang@gvc.gu.se

Christine Achberger,
fil.dr., Geovetarcentrum vid Göteborgs universitet
031-7862825
christin@gvc.gu.se

Lars Nyberg,
Docent, Forskningsledare Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet
054-700 2199
Lars.Nyberg@kau.se

Gunn Persson,
fil.dr. Hydrologi, SMHI
011-4958447
Gunn.Persson@smhi.se

Cecilia Alfredsson,
Forskningshandläggare, MSB
010-2405082
Cecilia.Alfredsson@msb.se

Ulrika Postgård
Forskningshandläggare, MSB
Ulrika.Postgard@msb.se