Till stöd för Sveriges kommuner

Risken för översvämning och skyfall väntas öka i framtidens klimat. I Sverige pågår arbetet med klimatanpassning i kommuner, på länsstyrelser och av andra aktörer. Vår forskning bidrar med metoder och kunskap till stöd för detta arbete.

I projektet ”Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige” har vi studerat regnmängder, flöden, sårbarheter, ekonomisk värdering och åtgärder i de svenska kommunerna. Det spänner över hela riskhanteringsprocessen från hotbild med stora regnmängder och höga flöden längs vattendrag, via kartering av skador och skadekostnader till åtgärdsplan.  

Projektets syfte har varit att stödja klimatanpassningsarbetet i kommuner och på länsstyrelser i Sverige. Fokus för projektet var hantering av skyfall och översvämning av vattendrag och sjöar. Resultat och metoder presenteras i denna webbaserade kunskapsbank.